Productie

Modulul Producţie este destinat gestiunii reţetelor de producţie, a comenzilor de producţie şi calculului costului de producţie.

Operaţiile incluse în acest modul sunt următoarele:
– actualizează costuri la materiile prime din reţete
– bonuri ieşire consumuri intermediare
– comenzi de producţie
– reţete de producţie
– alocare cheltuieli
– alocare venituri
– distribuire cheltuieli
– deviz lucrări
– fişe reparaţii
– ierarhie produse finite.

Fluxul operaţional ce trebuie urmat cuprinde:
– stabilirea produselor finite prin specificarea faptului ca acel stoc are ca şi producător firma
– gruparea cheltuielilor pe categorii de cheltuieli
– configurarea bazelor de repartizare a cheltuielilor indirecte pentru secţiile productive, administrative şi comerciale
– stabilirea reţetelor de producţie pentru produsele finite
– întocmirea comenzilor de producţie cu specificarea planului de producţie şi specificarea eventualelor criterii de – repartizare specifice
– consumul materiilor prime şi materialelor, consumuri generate automat de sistem dar care pot fi rectificate
– pontajul imobilizărilor, dacă se doreşte alocarea cheltuielilor cu amortizarea direct pe comenzi de producţie
– pontajul personalului direct productiv pe comenzi de producţie
– alocarea restului consumurilor pe comenzi de producţie sau pe secţii
– distribuirea cheltuielilor indirecte
– listarea rapoartelor dorite.