Banca

Modulul Banca este destinat evidentei încasarilor si platilor prin virament.

Caracteristicile modului Banca sunt:
– asigura concordanta stricta a rezultatului prelucrarilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementeaza
– asigura un grad ridicat al productivitatii activitatii de gestionare a informatiilor financiare ale organizatiei
– asigura confidentialitatea si protectia informatiilor
– realizeaza o evidenta financiar-contabila completa, la nivel sintetic si analitic
– permite obtinerea rapida si într-o forma usor de analizat a informatiilor financiar-contabile complete si complexe
– asigura respectarea continutului de informatii prevazut de machetele formularelor aprobate de Ministerul Finantelor
– nu permite inserari, modificari sau eliminari de date pentru o perioada închisa
– asigura o organizare flexibila pe centre de cost
– permite efectuarea automata a notelor contabile
– permite urmarirea operativa a încasarilor si platilor la nivel de documente
– permite adaugarea, modificarea, stergerea de tranzactii si generarea automata a notelor contabile pâna la închiderea lunii
– permite introducerea tranzactiilor în diferite valute
– urmareste rata de schimb valutar, folosind rata zilnica de schimb valutar
– calculeaza câstigurile sau pierderile reale din diferente de curs valutar la efectuarea încasarilor sau platilor.

Facturile pot fi urmarite in valutele in care au fost introduse. Controleaza sumele din facturi în RON. Calculeaza câstigurile sau pierderile realizate la încasare sau plata asociind acestor tranzactii si înregistrarea diferentelor de curs valutar.

Plata/încasarea pentru poziţiile deschise este întotdeauna făcută în moneda în care a fost înregistrat documentul. Există şi proceduri speciale de plată/încasare a documentelor înregistrate în valută (OP-uri plată/încasare externe), diferenţa de schimb valutar fiind înregistrată automat.

Funcţiile diferite ale sistemului permit afişarea unui sold al furnizorului sau al unui document.

Principalele operatii care apartin acestui modul sunt:
– compensari
– compensari externe
– cursuri valutare zilnice
– efecte comerciale emise
– efecte comerciale primite
– OP incasare
– OP incasare divers
– OP incasare extern
– OP plata
– OP plata divers
– OP plata extern

Puteţi tipări următoarele tipuri de rapoarte
– registrul de bancă: în acesta apar operaţiile din fiecare cont în lei. Operaţiile în valută sunt transformate în lei la cursul datelor respective
– registrul de bancă – valută: operaţiile conţinute în extrasele conturilor în devize sunt prezentate în valută
– info partener
– registru OP
– situatie incasari facturi emise
– situatie incasari invoice emise
– situatie plati facturi primite
– situatie plati invoice primite
– situatie incasari efecte comerciale primite
– situatie plati efecte comerciale emise.