ALOP

Modulul ALOP oferă posibilitatea unităţilor bugetare să realizeze cu un singur program mai multe lucrări specifice acestui domeniu:

– execuţia bugetară
– întocmirea angajărilor şi ordonanţărilor la plată
– urmărirea cheltuielilor pe articole bugetare.

Prin intermediul acestui modul o instituţie publică îşi poate urmări bugetele propuse şi realizarea lor pe fiecare articol bugetar. Un avantaj al programului este păstrarea unei legături fireşti între întocmirea ordonanţărilor la plată şi urmărirea execuţiei bugetare. Aplicaţia respectă cele mai noi reglementări în domeniul bugetar, inclusiv Ordinul ministrului finanţelor publice 1792/2002.

Mai multe informatii gasiti pe site-ul www.alop.ro