Contabilitate

Modulul Contabilitate asigură controlul financiar, introducerea datelor şi obţinerea raportărilor financiare. Modulul este perfect integrat, beneficiind de informaţiile înregistrate în celelalte module. El oferă o privire analitică şi sintetică, de repartizare pe conturi a tuturor documentelor şi activităţilor introduse în program.

Modulul poate fi configurat pentru a răspunde cerinţelor actuale ale societăţii, putând fi ulterior reconfigurat conform noilor cerinţe ale afacerii.

Principalele operatii care apartin acestui modul sunt:
– descărcare gestiune
– inchidere conturi de venituri si cheltuieli
– inchidere conturi de TVA
– note contabile.

Trasaturile modulului sunt:
– flexibilitate: poate fi configurat pentru a raspunde cerintelor actuale ale societatii sau ale legislatiei si mai târziu poate fi configurat pentru a raspunde noilor cerinte ale afacerii
– integrare: contabilitatea se integreaza cu toate celelalte module ale programului pentru a asigura o imagine completa a situatiei financiare a societatii
– productivitate: prin folosirea notelor contabile repetitive, bazate pe formule
– raportare: generarea de rapoarte la cererea utilizatorului
– asigură concordanţa strictă a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează
– asigură confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor
– realizează o evidenţă financiar-contabilă completă, la nivel sintetic şi analitic
– permite obţinerea rapidă şi într-o formă uşor de analizat a informaţiilor financiar-contabile complete şi complexe
– asigură respectarea conţinutului de informaţii prevăzut în machetele formularelor aprobate de Ministerul Finanţelor
– asigură o organizare flexibilă pe centre de cost
– permite adăugarea, modificarea, ştergerea de tranzacţii şi generarea automată a notelor contabile până la închiderea lunii.

Pe masura introducerii documentelor în module aveti posibilitatea de a efectua si înregistrarile contabile. În situatia în care aveti de efectuat înregistrari care nu au la baza documente contabile, o puteti face in modulul Contabilitate.