Imobilizari

Modulul Imobilizări este dedicat evidenţei mijloacelor fixe. El efectuează următoarele operaţii:
– NRCD imobilizări
– contabilizare imobilizări
– intreruperea funcţionării
– modernizare
– proces verbal de casare
– proces verbal de punere în funcţiune
– proces verbal de scoatere din funcţiune
– reevaluare.

Programul calculează amortizarea (liniar, degresiv, accelerat), furnizeazã fişele imobilizărilor, centralizatorul amortizărilor, planul de amortizare, situaţia imobilizărilor casate, situaţia imobilizărilor ieşite şi situaţia imobilizărilor scoase din funcţiune.