Casa

Casa ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor efectuate cu chitanţe, oferindu-vă posibilitatea obţinerii Registrului de casă.

Permite acordarea de avansuri spre decontare angajaţilor cu diferite ocazii: deplasări, acţiuni de protocol, reclamă şi publicitate, transport de bunuri sau de persoane, cumpărări de marfă etc.

Puteţi tipări urmatoarele tipuri de rapoarte:
– registru de casă: acesta conţine toate operaţiile de încasări sau plăţi prin casă, efectuate în lei sau în valută. Sumele în valută sunt transformate în lei la cursul din data tranzacţiei
– registru de casă – valută: reflectă operaţiile derulate prin casele în devize, în valutele respective
– situatie incasari – plati in numerar
– situatie documente cu regim special
– borderou de vanzari, etc.